Funktionärer
Styrelsen

E-post: info@ramshyttansfvof.se

Ordförande
Ronnie Hermansson
Tfn: 070-787 75 26

Vice ordförande
Stefan Olofsson

Sekreterare
Thomas Eriksson

Kassör
Eva Dahlkvist

Ledamöter
Jan Sundqvist (fisketillsynsansvarig)

Åke Tägtström

Suppleanter
Sten Bohlin

Stefan Persson

Mikael Qvist

Valberedning

Risto Lakholm (sammankallande)

Hans Fredriksson

Anders Fredriksson

Revisorer

Ordninarie
Henry Norström (sammankallande)

Jan Zachrisson

Suppleant
Björn Trogens