Funktionärer
Styrelsen

E-post: info@ramshyttansfvof.se

Ordförande
Bengt Benjaminsson
Tfn: 070-456 75 38

Vice ordförande
Stefan Olofsson

Sekreterare
Thomas Eriksson

Kassör
Eva Dahlkvist

Ledamöter
Ronnie Hermansson

Jan Sundqvist (fisketillsynsansvarig)

Åke Tägtström

Suppleanter
Sten Bohlin

Stefan Persson

Mikael Qvist

Valberedning

Risto Lakholm (sammankallande)

Hans Fredriksson

Anders Fredriksson

Revisorer

Ordninarie
Henry Norström (sammankallande)

Jan Zachrisson

Suppleant
Björn Trogens