Fisketillsyn är grunden för att kunna bedriva en bra fiskevård och därmed få ett bra fiske. Därför bedriver vi en aktiv fisketillsyn. Våra är vårt ansikte utåt och fråga dem gärna om det är något ni undrar över kring fisket. De kan ofta ge bra fisketips.

Vid överträdelser av fiskelagen eller våra regler kan fisketillsynarna polisanmäla brott mot fiskelagstiftningen och vid överträdelser av våra fiskeregler utfärdas kontrollavgifter.

Tipsa vår fisketillsynsamordnare direkt om du upptäcker något som är fel:

Jan Sundqvist, tfn: 070-586 30 12