Fiskevårdsområdet bildades 1986 som en ombildning av den tidigare fiskevårdsföreningen. År 2011 utökades området med sjöarna Tunsnäs-Långsjön och Tunsan. I denna utvidgning följde dock inte kräftfisket med.

Fiskevårdsområdet består av 63 sjöar och tjärnar över 1 ha vilka totalt ger 1650 ha vatten som föreningen förvaltar förutom de strömmande vattnen. I tabellen nedan finns våra tio största sjöar.

SjöAreal
Rämen747 ha
Sångan191 ha
Hästsveden110 ha
Tunsan108 ha
Gammelgårdssjön81 ha
Hästbergs-Långsjön71 ha
Hästbergs-Flatnan58 ha
Bogsnan37 ha
Gomen36 ha
Långhagen36 ha

I våra vatten finns totalt 20 fiskarter och de främsta sportfiskarna vi har är Abborre, Gädda och Öring.

 • Abborre
 • Braxen
 • Bäckröding
 • Elrista (Kvidd)
 • Flodkräfta (troligtvis utrotad)
 • Gers
 • Gräskarp (utsatt)
 • Gädda
 • Id
 • Karp (utsatt)
 • Lake
 • Löja
 • Mört
 • Nors
 • Regnbåge (utsatt)
 • Signalkräfta
 • Sik
 • Siklöja
 • Stensimpa
 • Sutare
 • Ål (utrotad)
 • Öring (både utsatt och naturlig)

Flodkräftan har tyvärr blivit utrotad genom spridningen av signalkräftor (tänk därför på att aldrig sprida kräftor utan tillstånd från Länsstyrelsen). De sista ålarna fångades på 1970-talet och har försvunnit på grund av utbyggnaden av vattenkraften.

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening

Rämshyttans fiskevårdsområde (fvo) förvaltas av Rämshyttans fiskevårdsområdesförening (fvof). Föreningen består av ca 650 fiskerättsägare som har fiskerätt via ungefär lika många fastigheter. Man kan alltså inte bli medlem i föreningen på annat sätt än att äga en fastighet med fiskerätt inom fiskevårdsområdet.

Föreningen håller årligen stämma och vid denna beslutas om styrelsens sammansättning, fiskevårdande åtgärder och andra för fiskerättsägarna gemensamma angelägenheter. Till de verksamheter som föreningen bedriver hör bl.a:

 • Försäljning av fiskekort och administration av fiskerättsbevis.
 • Utplantering av fisk
 • Fisketillsyn
 • Fysisk restaurering av framförallt vattendragen
 • Provfisken och beståndsövervakningar
 • Aktivt arbete med adaptiva fiskeregler
 • Service som underlättar fiske