Digitala fiskekort

Digitala fiskekort köps via fiskekort.se. Fiskerättsbevis och kräftfiskekort/kräftfiskerättsbevis kan inte köpas digitalt.

Traditionella fiskekort

Vanliga fiskekort, fiskerättsbevis och kräftfiskekort kan köpas hos någon av våra återförsäljare nedan. Observera listan med vilken typ av kort de säljer. (Kartan nedan innehåller även båtiläggningsplatser. OBSERVERA att alla inte är ordnade av föreningen, utan enbart anger var det är möjligt att lägga i båt. Detta görs på egen risk.)

FörsäljareTelefonFiskerätts-
bevis
Fiske-
kort
Kräft-
kort
Vestlis fiske
Maskinistgatan
781 70 BORLÄNGE🚩
0243-24 84 44X
ICA Sellnäs
Sör Sellnäs 231
781 98 BORLÄNGE🚩
0243-23 50 11X
Kaffestugan
Rastplats Långsjön
781 96 BORLÄNGE🚩
0240-262 33X
Bo Andersson
Talludden 7
781 99 IDKERBERGET🚩
070-392 90 72XXX
Kurt Axelsson
Storslättsvägen 61
770 13 GRANGÄRDE🚩
070-257 86 27X
Ove Gamnis
Strandbro 118
781 91 BORLÄNGE🚩
070-694 87 42XXX
Risto Lakholm
Sången
780 24 IDKERBERGET🚩
073-038 64 63XXX
Per Sundkvist
Laxsjövägen 41
781 99 IDKERBERGET🚩
070-275 61 24XXX
Åke Tägtström
Rämskvarnsvägen 32
770 13 GRANGÄRDE🚩
070-551 10 99XXX