Kräftfisket år 2022 är följande datum: För fiskerättsägareFredag den 12/8, 19/8 och 9/9 samt efterföljande lördag. […]