Kräftfisket år 2022 är följande datum:

För fiskerättsägare
Fredag den 12/8, 19/8 och 9/9 samt efterföljande lördag.

För övriga kategorier
Fredag den 19/8 samt efterföljande lördag.

Fiskeregler
Fiskereglerna med mer information finns här.

Tags:

Comments are closed