Fiskestämman hålls 18 april 2024 kl 18.00 i Rämshyttans bygdegård.
Datum för årets kräftfiske för fiskerättsinnehavare är 11 och 12 aug. För ortsbor och fiskerättsinnehavare den […]
Kräftfisket år 2022 är följande datum: För fiskerättsägareFredag den 12/8, 19/8 och 9/9 samt efterföljande lördag. […]
Den 26 april 2022 kl 18.00 i Rämshyttans bygdegård. Fiskerättsägare välkomna.
Fiskerättsägare i Rämshyttans fvof kallas till fiskestämma för år 2021. Datum: 11 maj 2021Tid: Kl. 17.00Plats: […]
Fiskeregler diskuteras ofta och det kan vara svårt att förstå hur fiskevårdsområdesföreningen tänkt då reglerna satts. […]