Egna rapporter

Fiskevårdsplan för Flokån/Sångån/Krischerboån

Kräftprovfiske i Sångan år 2010 inkl test av bete

Genetisk analys av öring från Rämshyttans fvo

Andras rapporter

Trafikverket/Afry: Ekologisk rappprt. Uppföljning ny bro vid Flokån, riksväg 50, Dalarnas län.

Ej på hemsidan publicerade rapporter

Följande rapporter saknar föreningen upphovsrätt till, men vi har tillgång till dem:

  • Bottenfauna i Flokån 2012 (Limnodata HB)