Rämshyttans fvof har kräftfiske i flera vatten. kräftfiske upplåts i hela fiskevårdsområdet utom i sjöarna Tunsnäs-Långsjön (Långsjön på östra sidan RV 50) och Tunsan. Detta då kräftfisket i dessa vatten ej ingår i fiskevårdsområdet.

Minimimåttet på signalkräftor regleras idag genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och är 10 cm. Övriga regler anges i kräftfiskereglera som finns i fiskereglerna.

Rapportera fångsterna

Efter avslutat fiske ska resultatet av fisket meddelas föreningen. Det görs via formuläret på hemsidan och där ska storlek och antal kräftor per storlek anges. Klarar man av att könsbestämma kräftorna så bör även detta anges i rapporteringen.

Hindra spridning av sjukdomar

Vid fiske i olika vatten ska fiskeredskapen desinficeras innan man flyttar redskapen till det nya vattnet. Detta för att minska risken för spridning av kräftsjukdomar.

Inte minst för det fall att det i något av våra vatten skulle finans ett restbestånd av flodkräftor kvar vill vi undvika spridning av kräftpest. Fiskar du i vatten där du inte vet vilken kräftart som finns så tänk på att använda betesfisk från samma vatten som du fiskar i. (Observera att betesfisk, varken död eller levande, enligt svensk lag inte får flyttas mellan olika vatten.)

Vi vill heller inte att ni använder betesfisk från vatten utanför fiskevårdsområdet då de kan föra med sig smitta till våra vatten. Det gäller även fryst fisk eftersom frysning inte dödar alla smittämnen. Inte heller är det tillåtet att använda okokta räkor etc eftersom även de kan föra med sig smitta till våra vatten.