Fiskestämman hålls 18 april 2024 kl 18.00 i Rämshyttans bygdegård.