Följande datum och tider är kräftfisket år 2021 upplåtet i Rämshyttans fvof.

Fiskerättsägare: 13 och 20 augusti samt 3 september.

Ortsbor eller ägare till fastighet inom Rämshyttans fvo: 20 augusti.

Fisket är upplåtet från ovan angivna fredagar kl 16.00 till följande söndag kl 12.00 med uppehåll under lördagen mellan klockan 12.00 och kl 16.00.

Observera att kräftfiskekorten/kräftfiskerättsbevisen bara gäller per fiskedag under 20 timmar (kl 12.00 – kl 16.00) och vill man fiska både fredag och lördag ska kort lösas för båda dagarna.

Reglerna för kräftfiske anges i sin helhet i fiskereglerna för Rämshyttans fvof. I reglerna anges kräftfisket särskilt i 10-14 §§. Fiskeregler.